Par i essFör att få fram en vinnare i poker värderas olika kombinationer olika och den som har den bästa handen är den som är vinnaren. Här presenteras de i stigande ordning alltså ju längre ner på listan ju bättre hand.

Handen med det högsta kortet

Om ingen kan visa någon kombination av något slag vinner den som har handen med det högsta kortet. Äss slår Kung eller tia alltså och om två spelare har lika högt högsta kort är det spelaren som har högst andrakort. Är hela handen lika delas potten.

Par (Pair)

En hand med två kort av samma värde till exempel spader 10 och hjärter 10. Ett högre par slår ett lägre par. Har två spelare lika högt par vinner den som har det högsta sidokortet (kickern). Är händerna lika även förutom paret delas potten.

Två Par (Two Pairs)

När en spelare kan visa upp två st från varandra skilda par, exempelvis 2 knektat och 2 sjuor. Om två spelare har två par vinner den som har det högsta paret. Om de högsta paren är lika vinner spelaren med det högsta andraparet. Om även andraparen är lika så vinner spelaren med det högsta sidokortet. Om det också skulle råka vara lika delas potten.

Triss (Three of a kind)

Triss är när en spelare kan visa upp tre kort av samma värde. Till exempel spader 4, hjärter 4 och klöver 4. När två spelare har triss vinner den med högst värde på trissen.

Stege (Straight)

En stege är fem kort i nummerföljd. Korten behöver inte vara samma färg men samtliga fem kort måste vara i nummerföljd. Om två spelare har stege med lika högt högsta kort delas potten.

Färg (Flush)

När alla korten på handen har samma färg, till exempel ruter. När två spelare har färg vinner den med högsta kortet. Vid två färghänder med helt lika värde på korten delas potten. I poker värderas inte färgerna olika som i vissa andra spel.

Kåk (Full house)

En kåk är det när någon har ett par och en triss. Om två spelare har kåk vinner den som har högst triss och om trissen är lika höga vinner den med högst par. Om paren också är lika delas potten.

Fyrtal (Four of a Kind)

Fyra kort med samma värde är den näst högsta handen i poker. Om två spelare skulle ha fyrtal vinner den som har det högsta fyrtalet och om det skulle råka vara samma fyrtal vinner den som har högst sidokort. Skulle också det råka vara lika delas potten.

Färgstege (Straight Flush)

Den allra bästa hand man kan få i Poker är färgstege. Det är när man har fem kort i samma färg och i nummerföljd. Om två personer skulle råka ha färgstege vinner den som har högst färgstege och om båda skulle ha lika hög färgstege delas potten.