Av all reklam som visas på teve i dag, står spelreklam för den största delen. De senaste åren har de utländska spelbolagen satsat enorma summor på teve-reklam och de har nu blivit en väldigt viktig inkomstkälla för teve-marknaden.

När det kommer till de utländska spelbolagens framfart på den svenska marknaden har man försökt med många medel att hålla dem ute. Man har bland annat försökt anmäla dem ett flertal gånger för otillåten reklam, men har än så länge inte lyckats. Nu hoppas man istället på att kunna hålla bort dem genom en så kallad IP-blockering. Man ska alltså kunna blockera de utländska spelbolagens hemsidor för användare i Sverige. Mer om det går att läsa här. Men något som alla kanske inte tänker på är att tidningar och teve behöver de utländska spelbolagen för reklamintäkter.

En viktig inkomstkällaReklam för poker

I Resumé kan man läsa att speciellt kommersiell teve är beroende av de enorma summor som de utländska spelbolagen investerar i reklam. Och dessa bolag har blivit en allt viktigare inkomstkälla när det gått allt sämre för reklammarknaden för teve. Eftersom det är allt färre som tittar på teve så minskade annonsmarknaden för teve med mer än en kvarts miljard förra året. Även året innan backade teve-marknaden och det ser inte alls ut att bli bättre siffror i år. Man räknar nämligen med att marknaden ska ha tappat ytterligare runt 100 miljoner kronor innan året är slut. Varför de utländska spelbolagen har blivit en viktigare källa är alltså för att de fortsätter att investera pengar i reklam på teve medan andra företag överger teve-marknaden för att istället satsa digitalt.

Från tre till 20 procent

I dag står de utländska spelbolagen för så mycket som en tiondel av den köpta teve-reklamen i Sverige. Detta innebär en ökning med hela 20 procent från förra året. Och man har alltså gjort enorma investeringar de senaste åren eftersom man bara stod för tre procent av all teve-reklam för bara tre år sedan. Eftersom man investerat så här pass mycket i teve-reklam, består reklamen för de utländska spelbolagen för 75 procent av all spelreklam som sänds i teve. Nu är det även fler aktörer som syns i teve-rutan eftersom det hela tiden kommer nya spelbolag som lägger pengar på den här typen av marknadsföring.